Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Image Regulamin

Strona główna

Zadzwoń do nas : +48 539 335 886

Logo Bis Imageolkusz

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj:

Regulamin

 

 1. REGULAMIN SKLEPU IMAGEOLKUSZ.COM

  1.Postanowienia ogólne

   1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w sklepie internetowym IMAGE oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

   2. Sklep Internetowy IMAGE (dalej: „Sklep Internetowy”) o którym mowa w pkt. 1.1., dostępny jest pod adresem: www.imageolkusz.com

   3. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Łukasz Suprynowicz (zwanego dalej: „Sprzedającym”), prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: IMAGE Łukasz Suprynowicz, identyfikującego się numerami NIP:637-159-32-91, pod adresem: Olewin 50E 32-300 Olkusz

   4. Dane kontaktowe Sprzedającego, umożliwiające Kupującym kontakt ze Sprzedającym to:

  1. adres:Olewin 50E 32-300 Olkusz,

  2. telefon:602 617 416

  3. adres poczty elektronicznej:image.olkusz@interia.pl

   1. Sprzedający porozumiewa się z Kupującym za pośrednictwem strony internetowej:www.imageolkusz.com, a także telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   2. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż artykułów takich jak: ławeczki cmentarne, wędzarnie oraz budy dla psów, (zwane dalej: „Produktami”).

   3. Sklep Internetowy umożliwia:

    1. pozyskiwanie informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym;

    2. otrzymywanie e-mailem informacji o promocjach oraz nowościach w ofercie Sklepu Internetowego;

    3. składanie ofert zakupu przez korzystające z niego osoby (zwane dalej: „Kupującymi” lub „Klientami”).

   4. Dostępne za pośrednictwem strony internetowej, wskazanej w pkt. 1.2., informacje, w tym opisy Produktów i oznaczenie ich cen, nie stanowią ofert w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Kupującego oferty zakupu (zwanej dalej: „Zamówieniem”).

   5. W celu dokonania rejestracji przez osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się w formularzu rejestracji.

   6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego nie wymaga ponoszenia przez Kupującego żadnych opłat.

  1. Zamówienia

   1. Zakupów w Sklepie Internetowym mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

   2. Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim.Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z tej umowy.

   3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać za pomocą formularza, dostępnego na stronie internetowej po zalogowaniu się do swojego konta po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym.

   4. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oferty kupna określonego Produktu.

   5. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, wysłana zostaje wiadomość e-mail 

   6. Zamówienia składane  muszą zawierać następujące dane:

    1. imię i nazwisko Kupującego składającego Zamówienie;

    2. adres pocztowy Kupującego składającego Zamówienie w przypadku Kupujących zarejestrowanych w Sklepie Internetowym;

    3. adres dostawy;

    4. nazwy i ilości zamówionych Produktów;

    5. wybrany sposób dostawy;

    6. numer telefonu i adres e-mail składającego Zamówienie.

   7. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

   8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści projektóew dostarczone przez zamawiającego 

   9. Sprzedający zastrzega prawo nierealizowania Zamówień. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o odmowie mailowo w ciągu 24 godzin roboczych.

  1. Ceny i płatności

   1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane w Sklepie Internetowym ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy. Koszty dostawy uzależnione są od wybranego sposobu dostawy, sposobu zapłaty i gabarytu przesyłki. Całkowity koszt zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem Zamówienia

   2. Płatność za zamówiony Produkt powinna być dokonana przez Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia oferty przez Sprzedającego (przyjęcia zamówienia do realizacji).

   3. W przypadku nie odebrania przesyłki, wysyłamy ją ponownie do skutku doliczając każdorazowo koszt zwrotu oraz przesyłki 

   4. Wezwanie do zapłaty - wysłanie wezwania do zapłaty to koszt 20zł do 30zł 

  1. Dostawa

   1. Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku zamiaru dokonania zakupu z dostawą poza terytorium Polski, Sprzedający prosi o kontakt mailowy na adres: image.bis@interia.pl-w takiej sytuacji warunki dostawy będą ustalane indywidualnie.

   2. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

   3. Kupujący dokonuje wyboru jednego ze sposobów dostawy . poprzez wybór odpowiedniej pozycji w formularzu

   4. Osobisty odbiór, o którym mowa możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym

  1.  zastrzeżenia prawne

   1. Zawartość i struktura Sklepu Internetowego chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody uprawnionego jest zabronione..

  1. Newsletter

   1. Kupujący podczas procedury rejestracji w Sklepie Internetowym może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach oraz nowościach w ofercie Sprzedającego, a także ofert partnerów Sprzedającego. W przypadku wyrażenia przez Kupującego takiej zgody Sprzedający może wysyłać Kupującemu biuletyn informacyjny (newsletter) na podany przez Kupującego adres e-mail.

   2. Każda osoba może, poprzez podanie swojego adresu e-mail i zaakceptowanie postanowień Regulaminu, wyrazić zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego (newslettera) na podany adres poczty elektronicznej.

   3. Z otrzymywania newslettera można zrezygnować samodzielnie, poprzez przesłanie informacji na adres image.bis@interia.pl

  1. Reklamacje

   1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu Produktów bez wad.

   2. Reklamacje (w tym również reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego) mogą być zgłaszane:

    1. pisemnie, na adres wskazany w regulaminie

    2. e-mailem, na adres wskazany w regulaminie.

   3. W terminie 14 dni od złożenia reklamacji, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.

   4. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

   5. Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym punkcie, Kupujący nie ma możliwości skorzystania z żadnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (dostępna jest droga sądowa).Nie jest możliwe dochodzenie roszczeń na drodze pozasądowej.

   6. Sprzedający nie udziela gwarancji na Produkty ani nie oferuje żadnych usług posprzedażnych.

  1. Postanowienia końcowe

   1. Sprzedający stosuje Kodeks Etyki dla Przedsiębiorców dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej pod adresem: http://www.kig.pl/kodeks-etyki-dla-przedsiebiorcow.html, w jego brzmieniu z dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

   2. Sprzedający może zmienić niniejszy Regulamin bez zgody Kupujących, bez podania przyczyn i w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Kupujących przed wejściem zmian w życie.

   3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

   4. Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu Internetowego mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego, skopiować treść do pliku oraz wydrukować.

   


   

 

pola wymagane

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne. Dla przykładu: 2+1 daje 3.

Twój numer IP: 34.228.52.21 | ec2-34-228-52-21.compute-1.amazonaws.com |